Socialnämndens arbetsutskott 1 april § 78-96

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 1 april 2021 § 78-96

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 april till och med 23 paril 2021.

Senast uppdaterad