Tillväxtnämnden 13 april 2021

Tillväxtnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 22 april 2021PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 april 2021 till och med 17 maj 2021.

Senast uppdaterad