Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) - 19 april 2021

KRF, Erika Johansson sekreterare

Protokoll som justerats 27 april 2021 § 6-11PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 april 2021 till och med 19 maj 2021.

Senast uppdaterad