Barn- och utbildningsnämnden 19 april 2021 §36-49

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

Protokoll som justerats 28 aprilPDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 april 2021 till och med 20 maj 2021.

Senast uppdaterad