Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 21 april 2021

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

Protokoll som justerats 27 april 2021 §§ 65-79PDF

Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen per e-post eller ring växelns telefonnummer 0581-810 00.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 april 2021 till och med 21 maj 2021.

Senast uppdaterad