Socialnämndens arbetsutskott 28 april § 101-108

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 24 mars 2021 § 101-108

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 april till och med 20 maj 2021.

Senast uppdaterad