Kommunala pensionärsrådet (KPR) 21 april

KPR Erika Johansson, sekreterare

Protokoll som justerats 30 april 2021PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 april 2021 till och med 22 maj 2021.

Senast uppdaterad