Socialnämndens arbetsutskott 30 april § 109-117

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 30 april 2021 § 109-117

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 april till och med 22 maj 2021.

Senast uppdaterad