Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 april 2021

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 30 april 2021 § 17-18PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  3 maj till och med 25 maj 2021.

Senast uppdaterad