Utskottet för stöd och strategi, 27 april 2021

Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 3 maj 2021PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 maj 2021 till och med 25 maj 2021.

Senast uppdaterad