Socialnämndens arbetsutskott 9 juni § 155-158

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll 9 juni 2021 § 155-158

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juni till och med 2 juli 2021.

Senast uppdaterad