Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice - 26 maj 2021 §§ 5-8

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Natalie Bäckbringsekreterare

Protokoll som justerats 9 juni 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 juni 2021 till och med 2 juli 2021.

Senast uppdaterad