Kommunfullmäktige, 7 juni 2021

Kommunfullmäktige, Rouzbeh Isa, sekretere

Protokoll som justerats 23 februari 2021 Pdf, 359.9 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 juni 2021 till och med 2 juli 2021

Senast uppdaterad