Socialnämndens arbetsutskott 24 juni § 159-162

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll 24 juni, 2021 Paragraf 159-162

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 juni till och med 19 juli 2021.

Senast uppdaterad