Socialnämndens arbetsutskott 1 juli § 163-193

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll 1juli, 2021 Paragraf 163-193

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 juli till och med 26 juli 2021.

Senast uppdaterad