Kungörelse, underrättelse om förslag till detaljplan för Lindeshyttan 2:15 med flera (Stafettgatan) i Lindesberg.

Samhällsbyggnadsnämnden, Björn Nettelbladt, planarkitekt.

Rubricerad detaljplan ställs ut för samråd.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lindesbergs industriområde längs Stafettgatan. Området ligger ca 3 km nordväst om Lindesbergs centrum och avgränsas av Stafettgatan och Bergslagsvägen.

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny plan som utöver bestämmelserna i gällande detaljplan dessutom möjliggör besöksanläggning (R1 - Idrott) för en begränsad del av Lindesbergs norra industriområde.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Samråd av planen pågår mellan 17 juli-21 augusti 2021.

På grund av rådande pandemi finns planhandlingarna endast att tillgå digitalt på: www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt. Du kan däremot be om att få dem fysiskt om det behövs.

Synpunkter på planen ska framföras skriftligt via e-post till
- info@sb-bergslagen.se, eller med brev till
- Stadsbyggnadskontoret, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg.

(Observera att det är en ny adress till Stadsbyggnadskontoret)

Du kan också använda vår e-tjänst https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats. för att lämna ditt yttrande.

Märk meddelandet med ”Diarienummer S-2021-324” samt ha med namn och adress. Synpunkter ska ha inkommit senast 21 augusti 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt,
Tfn. 0581–810 00
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad