Socialnämnden 19 augusti 2021 § 111-124

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll som justerats 25 juni 2021 § 111-119, 125-126

Protokollsparagrafer med omedelbar justering 19 augusti § 120-124

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 augusti 2021 till och med 16 september 2021.

Senast uppdaterad