Socialnämndens arbetsutskott 2 september, § 204-219

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll 2 september, § 204-2019, publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 septmeber till och med 24 september 2021.

Senast uppdaterad