Tillväxtnämnden 7 september 2021

Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 9 september 2021 Pdf, 155.6 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 september 2021 till och med 1 oktober 2021.

Senast uppdaterad