Utskottet för stöd och strategi, 6 september 2021 § 27-32

Utskottet för stöd och strategi, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 9 september 2021 Pdf, 183.9 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 september 2021 till och med 1 oktober 2021.

Senast uppdaterad