Socialnämnden 16 sept 2021 § 132-134

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokollsparagrafer med omedelbar justering 16 september

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 september 2021 till och med 8 oktober 2021.

Senast uppdaterad