Socialnämnden 16 sept 2021 § 127-131,135-138

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokollsparagrafer med omedelbar justering 16 september innehåller sekretess

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 september 2021 till och med 21oktober 2021.

Senast uppdaterad