Bergslagens överförmyndarnämnd - 22 september 2021

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 22 september 2021 §§ 31-37 S §§ 24-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 oktober 2021 till och med 26 oktober 2021.

Senast uppdaterad