Socialnämndens arbetsutskott 30 september, § 220-237

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll 30 september, § 220-237, publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 oktober till och med 26 oktober 2021.

Senast uppdaterad