Utskottet för stöd och strategi, 4 oktober 2021 § 33-40

Utskottet för stöd och strategi, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 6 oktober 2021 Pdf, 220.3 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 6 oktober 2021 till och med 28 oktober 2021.

Senast uppdaterad