Kommunfullmäktige, 27 september 2021 § 82-102, 104-105

Kommunfullmäktige, Rouzbeh Isa, sekretere

Protokoll som justerats 7 oktober 2021 Pdf, 231.4 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 oktober 2021 till och med 30 oktober 2021

Senast uppdaterad