Socialnämnden 14 oktober 2021 § 137-141 (omedelbar justering),142-158

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokollsparagrafer med omedelbar justering 14 oktober innehåller sekretess

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 oktober 2021 till och med 9 november 2021.

Senast uppdaterad