Socialnämnden 28 oktober 2021 § 159-161

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 november 2021 till och med 23 november 2021.

Senast uppdaterad