Socialnämndens arbetsutskott 28 oktober, § 238-281

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 november till och med 23 november 2021.

Senast uppdaterad