Tillväxtnämnden 9 november 2021

Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 10 november 2021 Pdf, 229.3 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 november 2021 till och med 2 december 2021.

Senast uppdaterad