Utskottet för stöd och strategi, 8 november 2021

Utskottet för stöd och strategi, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 9 november 2021 Pdf, 187.8 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 november 2021 till och med 2 december 2021.

Senast uppdaterad