Barn- och utbildningsnämnden 15 november, §107-119

Barn- och utbildningsnämnden, Anna Lundström, sekreterare

Protokoll som justerats 17 november Pdf, 323.6 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 november 2021 till och med 10 december 2021.

Senast uppdaterad