Kommunstyrelsen 16 november 2021

Kommunstyrelsen, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 22 november 2021 Pdf, 371.1 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 november 2021 till och med  15 december 2021.

Senast uppdaterad