Bergslagens överförmyndarnämnd - 17 november 2021

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 24 november 2021 §§ 38-43 och S §§ 26-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 november 2021 till och med 20 december 2021.

Senast uppdaterad