Socialnämnden 18 november 2021 § 162-181

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 november 2021 till och med 17 december 2021. Paragrafer 162-167 justerades omedelbart och innehåller sekretess.

Senast uppdaterad