Socialnämnden 16 december 2021 § 182-199

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 december 2021 till och med 8 januari 2022. Paragrafer 182-185 omfattas av sekretess och justerades omedelbart.

Senast uppdaterad