Tillväxtnämnden 11 januari 2022

Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 12 januari 2022 Pdf, 211.2 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 januari 2022 till och med 3 februari 2022.

Senast uppdaterad