Barn- och utbildningsnämnden, 10 januari 2022, §1-19

Barn- och utbildningsnämnden, Anna Lundström, sekreterare

Protokoll som justerats 13 januari Pdf, 287.4 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 januari 2022 till och med 4 februari 2022.

Senast uppdaterad