Socialnämndens arbetsutskott 13 januari 2022 § 31-34

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 januari 2022 till och med 4 februari 2022.

Senast uppdaterad