Socialnämnden 13 januari 2022 § 1-13

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 januari 2022 till och med 11 februari 2022.

Senast uppdaterad