Socialnämnden 10 februari 2022 § 14-26

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Paragraf 14, justerades omedelbart 2022-02-10.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 februari till och med 11 mars 2022.

Senast uppdaterad