Barn- och utbildningsnämnden, 14 februari 2022, §20-28

Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll som justerats 17 februari

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 februari 2022 till och med 15 mars 2022.

Senast uppdaterad