Socialnämndens arbetsutskott 3 mars 2022 § 47-62

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 mars 2022 till och med 25 mars 2022.

Senast uppdaterad