Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 mars 2022 § 3

Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren sekreterare

Beslutsparagraf enligt sekretess OSL 23 kap 2 §

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 7 mars 2022 till och med 29 mars 2022.

Senast uppdaterad