Socialnämndens arbetsutskott 11 mars 2022 § 63

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 mars 2022 till och med 2 april 2022.

Senast uppdaterad