Barn- och utbildningsnämnden, 7 mars 2022, §29-36

Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll som justerats 14 mars 2022

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 mars 2022 till och med 5 april 2022.

Senast uppdaterad