Socialnämnden 17 mars 2022 § 27-41

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Paragraf 27-31 samt 37, justerades omedelbart 2022-03-17

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 mars till och med 8 april 2022.

Senast uppdaterad