Bergslagens överförmyndarnämnd - 20 april 2022

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 28 april 2021 §§ 13-18 och S §§ 12-20 Länk till annan webbplats.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 april 2022 till och med 25 maj 2022.

Senast uppdaterad