Kommunfullmäktige, 25 april 2022

Kommunfullmäktige, Ebba Jansson, sekretere

Protokoll som justerats 2 maj 2022 Pdf, 363.1 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 maj 2022 till och med 25 maj 2022

Senast uppdaterad