Underrättelse inför beslut om antagande av detaljplan för del av Mariedal 1:1 i Frövi

Samhällsbyggnadsnämnden, Per Lilja, Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill med detta brev informera om att detaljplanen för del av Mariedal 1:1 (Ny kontorsbyggnad) i Frövi överlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för antagandeprövning

Antagandehandlingen samt granskningsutlåtande finns att läsa på: www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Per Lilja, planarkitekt
Tfn. 0581 – 810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad